DirectoryPetsBlog Details for "Guvercin ve Guvercinci"

Guvercin ve Guvercinci


Guvercin ve Guvercinci
Guvercin besleyenlerin, guvercinler hakkinda bilgi ve tecrubelerini paylastiklariblog.
Articles: 1, 2, 3

Articles

Etçi Güvercinler ve Güvercin Yetiştiriciliği
2008-03-09 19:39:00
ETÇİ GÜVERCİN IRKLARI3.1. King Güvercinleri3.2. Carneau Güvercinleri3.3. Mondaine Güvercinleri3.4. Renkli Teksas Güvercinleri3.5. Homer Güvercinleri3.6. Diğer IrklarMevcut çok sayıdaki farklı renkteki güvercin ırklarından oldukça az kısmı besi için kullanılabilmektedir. Besi için ele alınabilecek güvercin ırklarında ergin ağırlığın 600 – 800 g civarında ve besiye uygun bir vücut formuna sahip olması şartları aranır. Bu güvercinler iyi gelişen yavru güvercinlerden döl verim özellikleri de esas alınarak seçilmişlerdir. Renkleri ve tipleri ile diğer dış yapısal özelliklerine daha az önem verilmiştir. Bu amaçla A.B.D.’ de yüksek canlı ağırlık yönünde ıslah edilmiş entansif üretime yakın hatlar elde edilmiştir. Avrupa’ da ise daha çok hobi yetiştiriciliğine rastlanılmaktadır ve elde edilmiş ırklarda çeşitli dış özellikler öncelikle ele alınmıştır. Avrupa’ da etçi güvercin yetiştiriciliği Fransa,...
Çorum Irkı Güvercinler
2008-02-12 22:57:00
Çorum güvercinleri Anadolu’nun yerli ırklarından biridir. “Çorumlu” ya da daha yaygın adı ile “Çorum çıplağı” olarak bilinirler. Bu güvercinlerin “çıplak” olarak adlandırılmalarının nedeni ayaklarının paçasız olmasından kaynaklanmaktadır. Ülke genelinde fazla yaygın olmadıklarından iyi tanınan ve bilinen bir ırkımız değildir. Daha çok Çorum ilimiz ve bu ile bağlı ilçelerde ve özellikle de Alaca ilçesinde yetiştirildiği bilinmektedir. Çorum dışında Yozgat ilimizde yetiştiricileri bulunmaktadır. Bu bölgelerde değer verilen bir güvercin çeşididir. Bu güvercinler taklacı güvercinlerimizin bir kırması olarak ortaya çıkmışlardır. Ülkemizde çok yaygın olan Mardin tipi taklacılarla, muhtemelen makaracı ırkların kırılması sonucu üretilmiş olan bu ırk, melez bir ırk olduğu için ülke genelinde fazla kabul görmemiştir. Oysa eski ve kendine özgü özellikleri bulunan bu ırkımızın doğru bir tan...
TAKLACI (OYUNLU) GUVERCIN
2008-02-12 22:16:00
Yoğun emek, maksimum dikkatle beslediğimiz, üzerine titrediğimiz taklacı güvercinler hakkında otoritelerin aradığı özellikleri aşağıda özetlemeye çalıştım. Sahip olduğumuz kuşları bu kriterlere göre değerlendirmeiz gerekiyor.Mardin Taklacı Güvercinlerini değerlendirirken göz önüne alınan hususlar:Kuş bildiği, yetiştiği yerde yani yuvasında uçuşu ile değerlendirir. Alışkın olmadığı veya yeni getirildiği bir adreste taklacı güvercinin uçuş ve oyun performansı değelendirilemez.Taklacı, yani oyunlu kuşlarda önemli olan oyunudur. Bu kuşlarda renk, paça, kanat ve kuyruk güzelliğine bakılmaz. Bu tür estetik güzellikler kuş sahibinin zevkini ve görselliği ilgilendirir.Taklacı güvercinleri karşılaştırılırken eke veya yavru tartışması yapılmaz ancak, aynı özelliklerde iki kuş karşılaştırılırsa, teke kuş daha çok tercih edilir.Taklacı güvercin uçurulurken yere uçmayan on civarında başka kuş bırak...
Taklacı Güvercinler - 2
2008-02-12 17:06:00
Taklacı güvercin soylarının çoğunun atalarımız tarafından Orta Asyadan getirilip Anadolu, Avrupa ve Rusya'ya kadar yayıldıklarından önceki yazımızda bahsetmiştik. Ülkemizde yetiştirilen taklacı güvercin cinslerini tanıtmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz.Diyarbakır Taklacı GüvercinleriYurdumuzda yetiştirilen güvercinler arasında en şişko olanları Diyarbakır güvercinleridir. Boyları ve bacakları diğer cinslere göre daha kısadır. Diğer türlere göre daha uzun paçalara sahiptirler. Renkleri ve gülleri çok güzeldir. Öntepe dediğimiz tabak güllü, Diyarbakır güvercinlerinin bir özelliğidir. Kuşların önden görünüşleri tam yuvarlak değil, basık elipse benzer bir görüntüdür. Kiremit kırmızı ve sarı Diyarbakır 'dan çıkmış renklerdir. Bu sarı bildiğimiz portakal gibi değil, kuşun tüm vücudunu saran bir sarıdır. Aynı şekilde bazı kuşlarımızda görülen ense ve göğüs gülü Diyarbakır güvercinler...
Taklacı Güvercinler
2008-02-07 13:02:00
Günümüzde Dünya üzerinde beslenen çoğu güvercin ırkının soyu Anadolu 'da yetiştirilen güvercinlere dayanmaktadır. Taklacı güvercin ırklarımızın kökleri göç edip geldiğimiz Orta Asya topraklarına kadar gitmektedir.Rus tarihçileri , Rus güvercin ırklarının Türk güvercinlerinden geldiğini defalarca açıklamışlardır. Avrupa 'ya yapılan seferler esnasında at koşturan atalarımız taklacı güvercinlerini de yanlarında götürüp oynatırlardı. Günümüzde Avrupada da bizim güvercin ırklarımıza rastlamak çok mümkündür.Mardin Taklacı Güvercin:Mardin taklacı güvercininin en büyük özelliği diğer evcil güvercin cinslerine göre biraz daha iri olmasıdır. Mardin taklacı güvercininin hakiki damarında tepe ve gül yoktur. Ancak günümüzde birçok güvercin ırkı ile karıştığı için birçoğu tepeli ve güllü olarak karşımıza çıkmaktadır. Tepe genetik olarak baskın bir özellik değildir ve ırsi olarak ancak anne...
Güvercinlerde Kalıtımla Geçen Renkler ve İşaretler Üzerine Örnekler
2008-01-29 23:39:00
Soru: Çakmaklı (tekir) dişi bir güvercin hangi temel rengi, ne durumda taşır?Yanıt: Temel renk cinsiyete bağlı bir kalıtım yolu izlediği için babasından aldığı bir tek siyah genini (Z+W) taşır. Ancak bunun karşılığı olmadığı için, yani anasından Z kromozomunu almadığından dolayı bu gen bakımından homozigottur.Soru: Aynı kuşun işaret geni nedir?Yanıt: Bu kuş ebeveynlerinden birinden pul işaretini (C) almıştır. Ancak diğer ebeveyninden ne aldığı, kuşun dış görünüşünden (fenotip) anlaşılamaz. Diğer gen şerit (+) veya işaretsizlik (c) olabilir. Ülkemizde yetiştirilen güvercin ırkları içerisinde işaretsiz kuşlara pek rastlanmamaktadır.Soru: Bu hayvan renk yayma geni bakımından ne durumdadır?Yanıt: Çakmaklı olduğuna göre, yani renginde pul işareti belli olduğu için bu kuş renk yayma genini taşımaz (+ +).Soru: Siyah erkek bir güvercin hangi temel rengi, ne durumda taşır?Yanıt: Siyah olduğu iç...
Güvercinlerde Kalıtımla Renkler, İşaretler ve Renk Yayma Geni
2008-01-29 23:34:00
TEMEL RENKLERBir güvercinin rengi sahip olduğu şu genlere göre belirlenir:a) Temel renk geninin ne olduğu,b) Taşıdığı işaret geni,c) Bunların dışında renge etkili olan genler.Temel renklerden, diğerleri üzerinde baskın olanı posta güvercini kırmızısı olarak da isimlendirilir. İşaret bulunan kuşlarda (çakmak yada erit), bu işaretlerin kırmızı, diğer kısımların gri olmasına yolaçar. İleride göreceğimiz renk yayma geni ile birlikte bulunması halinde güvercinin kuyruk ve el kanat teleklerinin rengi gri, diğer yerleri koyu bir kırmızı olur. Kırmızı şeritli kuşlar birçok yörede şekeri adıyla anılırlar. Bundan sonra bu renkten, diğer kırmızı ile karışmaması bakımından, baskın kırmızı (BA ile sembolize edilir) olarak bahsedilecektir.İkinci temel rengimiz ise siyahtır (+ ile sembolize edilir). Siyah, güvercinlerde en fazla karşılaşılan temel renktir. Mavi, çakmaklı, miske, sabuni, küllü, siyah galaç...
More About: Geni
Güvercinlerde Kalıtım ve Genetik
2008-01-29 23:26:00
Mendel'in düz ve buruşuk tohumlu bezelyeleri çaprazlayarak yalnızca düz tohumlu bezelyeler elde ettiğini burada uzun uzun anlatılmıştı. Daha sonra bu yavru dölleri birbirleriyle çaprazladı. Bunlardan elde ettiği bezelyelerden ise 4'te birinin buruşuk tohumlu olduğunu gördü. Buradan ilk ebeveynlerde (düz ve buruşuk tohumlu bezelyeler) görülen özelliklerin ikinci generasyonda ortaya çıkabileceğini ortaya koydu.Yukarıda anlatıldığı gibi bir canlıda herhangi bir özelliği belirleyen genin alleli ile birlikte bulunması, o canlının ele alınan özellik bakımından heterozigot olduğunu gösterir. Bunun tersine yine bir özelliği belirleyen bir çift genin o özelliği aynı yönde etkileyen genler olması durumu ise homozigot olarak tanımlanır. Yani eğer bir özellik için ana ve babadan aynı yönde etkili genler gelirse, o yavru o özellik bakımından homozigottur denir. Aksi takdirde, yani anadan ve babadan bir özelliği farklı y...
Mendel genetiği
2008-01-29 23:11:00
Mendel genetiği, Mendelizm ya da Mendel kanunları, Avusturyalı bir papaz olan Gregor Mendel'in genetik bilimiyle ilgili olarak bulduğu klasik genetik kanunlarıdır.Mendel, manastırın bahçesinde bezelyeleri birbirleriyle çaprazlayarak (eşleştirerek) kalıtım için ilgi çekici sonuçlar buldu. Çalışmalarını yaptığı dönemde kromozom ve genlerin varlığı bilinmemesine rağmen, özelliklerin "faktör" adını verdiği birimlerle nesilden nesile aktarıldığını söyledi. Bahçe bezelyeleriyle yıllarca yapmış olduğu çalışmalarının sonuçlarını 1865'te yayınladığı Bitki Melezleri Üstüne Denemeler isimli eseriyle genetiğin kurucusu olarak kabul edildi.Mendel'in en önemli deneylerinin konusu bezelye idi. Adi bezelye tanelerinin bazıları düz yuvarlak, bazıları buruşuktur, bazı taneler sarıyken, diğerleri yeşildir, bazı bezelye bitkileri uzun, bazıları kısadır. Bu bitkileri düzenli tozlaşmalara tabi tutan Mendel, yukarıdaki öze...
Gregor Mendel
2008-01-29 22:59:00
Johann Gregor Mendel 22 Temmuz 1822 Heinzendorf'ta doğdu (bugünkü Çek Cumhuriyeti), 6 Ocak 1884 Brünn'de öldü (bugünkü Çek Cumhuriyeti); genetik biliminin kurucusu, Avusturyalı botanik bilgini ve rahiptir.Kalıtım biliminin öncüsü botanikçi, bitkiler üzerine yaptığı çalışmalarda, bir türün özelliklerinin kalıtım yoluyla sonraki kuşaklara aktarıldığını bulmuştur. Mendel'in öne sürdüğü ilkeler, 20. yüzyılın başlarında yapılan deneylerle doğrulandıktan sonra, kalıtım kuramının bütün canlılar için geçerliliği saptanarak, biyolojinin temel ilkelerinden biri haline gelmiştir.Gregor Mendel 'in Yaşamı Küçük yaşlarda bahçe işleriyle uğraşmaya başlayan Mendel, üniversite öğreniminden sonra bir din adamı olarak Moravya'da yaşamını sürdürdü. Bu arada bitkiler üzerinde pek başarıya ulaşamayan bazı incelemelerde bulundu.1854'te Brünn'e dönerek bir teknik lisede öğretmenlik yapmaya başladı. Daha önce...
Güvercinlerde Eşleşme ve Kalıtım
2008-01-29 07:19:00
Aşağıdaki gönderiler Masa Kuşu ile Taklacı Eşleşmesi başlığı altında forum.anadoluguvercin.comadresindeki güvercin forumunda okuduğum arkadaşların görüşleridir. Devamında da güvercinlerde damardan geldiğini tabir ettiğimiz kalıtım özelliklerinin anlatıldığı bilimsel bir yazı ekledim. Faydalı ve tüm güvercin sever arkadaşlarımın yararına olduğunu düşündüğüm için burada yayınlıyorum.----Arkadaşlar, bu soracağım soruyu daha önceden başka bir forumda sormuştum ama gerçekten soruma cevap alamamıştım.Türünün bütün özelliklerini yansıtan bir Masa kuşu (şebap) ile Türünün en güzel özelliklerini yansıtan bir taklacı kuşun eşleşmesinden yavru elde eden ve bunu deneysel olarak inceleyen bir arkadaş varmı?Ben bu soruyu sorduğumda, gelen cevaplardan birisi bu kuşların hakiki urfa kuşu olduğu ve kendine has özellikleri olduğu, onun için bu kuşlara başka kuşlarla eşleştirilmemesi gerektiği yönündeydi...
Güvercinleri Eşe Atma
2008-01-29 00:38:00
Güvercinlerin eşe atımı ülemizin farklı şehirlerinde farklı yöntemlerle yapılmaktadaır. Ancek genel olarak erkek ve dişi kuşlar kışları ayrı geçirmek üzere ayrılırlar. Kış ayları boyunca biribirini görmeyen güvercinler şubat ayı ortalarına doğru eşlerinin yanına koyulurlar. Eğer güvercinler ilk kez eş tutacaklarsa eşe atılma işleminden bir iki hafta önce birbirlerine ısınmaları için uygun ayrı bir bölümde tutulmaları, birbirlerine alışmaları çiftleşmelerini ve eş olmalarına katkıda bulunacak ve hızlandıracaktır.Çiftleşme ve güvercinleri eşleştirme günleri gelmeden önce yani eşe atma işleminden birkaç hafta önce hangi kuşun hangi kuşa eş olarak verileceği hesaplanmalı, yanlız kalacak güvercine eş bulunmalıdır.Kümesteki bütün güvercinlerin aynı zamanda eş tutmaları sonraki günlerde kolaylık sağlayacaktır.Eşe atma ve güvercin çiftleşme tarihlerinden 8 - 12 gün geçtiğinde bütün güvercin ...
güvercin boğazında beyaz mantar
2007-12-31 13:27:00
Soru: Güvercinlerimin boğazlarında beyaz mantar oluştu. Arkadaşlar beslediğim güvercinlerin boğazlarında beyaz mantarlar oluşmuş ve erkek güvercinlerin sesleri dorğu düzgün çıkmıyor, ince ince ötmeye çalışıyorlar. Ötme sesleri zayıf ve cansız çıkıyor.Bogazlarını temizlemeye çalışıyorum. Arkadaşlardan biri gambamix adlı bir ilaç tavsiye etti. Bu ilacı aldım. İki gün boyunca 2 güvercine uyguladım. Sonucun ne olduğu hakkında bişey anlamadım. Galiba işe yaramadı. Tavsiye edebileceğiniz bir iyileştirme yöntemi ve kullanmamı tavsiye edeceğiniz güvercinlere uygun bir ilaç var mı ?. Şimdiden saolun. Cevaplar:Güvercinlerine RONİDOZOLE isimli ilaçı kullanmanı tavsiye ederim. Bu linkten de arayarak bilgi alabilirsin. http://www.guvercinyasabir.com/yasabir.ht ml . Sipariş verirsen de kargo ile gönderirler. Güvercin ilaçları ve güvercin besleyenler için her çeşit sarf malzemelerini bu site bulabilirsin.Avrupa...
dolama olmuş (yuvarlağa girmiş) güvercin
2007-12-25 18:05:00
Soru: Dolama olmuş veya bazı güvercin besleyen arkadaşların tabiri ile yuvarlağa girmiş mardin oyunlu güvercinini iyileştirme, uçuşunu düzeltme ve sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirmesi için neler yapılabilir ? Dolama olayını önleme imkanı varmı ? Nasıl ?Cevap: Eğer kuş sağlıklı ise ve herhangi başka bir problemi yok ise, güvercinlerde yuvarlağa girmiş yada dedğiniz gibi dolama olmuş kuşu düzeltmek mümkündür. Doğrusu bu durum aslında normal sayılabilecek bir durumdur. Kuşun sökülmesi dediğimiz, güvercinin uçuşunu ve oyunu geliştirmesi esnasında geçen süreçlerdendir. Oyunlu güvercin yada Mardin kuşu bu sökülme evresi esnasında ilk taklayı çevirdikten bir müddet sonra bazen bu sürece girer. Bahsettiğimiz zaman dilimi içerisinde uçan güvercinblerin kaybolma, yuvaya dönememe olasılığı çok yüksektir. Anacak bir önceki evrede kuşun uçuşu iyi öğrenmişse ve iyi nefes verildiyse kuş bu dönemi de ko...
sallabaş hastalığı
2007-12-25 17:43:00
Soru: Selam güvercin sever dostlar. Ben güvercin beslemeye yeni başlayan 20 yaşında bir gencim.2 çift bir de tek erkek kuşum var. Erkek olan sallabaş hastalığına yakalanmış görünüyor. Yem yemekte zorlanıyor. İnternette birsürü güvercin üzerine hazırlanmış siteyi gezdim faydalı işime yarayacak bişey bulamadım. Hangi ilaçları kullanmam gerekir ve bu ilaçları nerden bulabileceğim hakkında bilgi verebilecek güvercin sever arkadaşlardan yardım bekliyorum. Ayrıca hastalığın teşhisi konusunda da yanılıyor olabilirim, çok tecrübeli değilm, saygaılar.--Cevap:Merhaba kardeş. Güvercinleri sallabaş hastalığından kurtarmak uzun zaman ve uğraş gerektiriyor. Tam iyileşeceğinin de garantisi yoktur. Titreme kalıcı olabilir, ve biraz farkedilir. .Ama güvercinin kafa yerde gezmesini önleyebilirsin. Sallabaş hastalığı için benim bildiğim en önemli ilaç aptantion isimli bir ilaç, eczanelerde bulunabiliyor. Güvercin besleyen birk...
Güvercinlerde Hızlı Zayıflama
2007-12-05 23:22:00
ÖMÜRGüvercinlerim çok hızlı zayıflıyor,gögüslerinde et kalmadı, sadece kemik belli oluyor, yem yemiyorlar yeselerde hemen istifra ediyorlar, kursakları komple su dolu, elime alınca ağızlarıdan sular yere damlıyor. tüylerini kabartıp büzüterek duruyorlar, halsizler, yürürken büzüterek ve sendeleyerek yürüyorlar.İshal durumlarını göremedim. hastalıkları nedir? hangi ilacı kullanmalıyım? ilaçları nerden ve nasıl alırım? cevaplarınızzı bekliyorum. lütfen cevap yazın. Teşekkürler.BEYAZGÜLGecmis olsun arkadasim buna benzer bir vaka benim kuslarimda da oldu mümkünse güvercinlerine su verme yem su anda galiba zaten yemiyorlar benim tahminim kursaklarinda iltihaplanma var eger agzindan cikan su yesilimsi ve kokuyorsa su verme arkadasim tavsiye edebilecegim ilac maglesef bilmiyorum benim kullanidklarim faydali olmadi bir kactane kusu kaybetmistim tekrar gecmis olsunsidEoNeselam kardesım ılkk oncelıkklee gecmıs olsun kusların ıcın sana...
GÜYEDER - Çanakkale Güvercin Yetiştiricileri Derneği
2007-11-26 16:28:00
Çanakkale Güvercin Yetiştiricileri Derneği (GÜYEDER) Türkiye’nin dört bir yanından gelecek güvercin severler ile bir açılış gerçekleştirecek.Çanakkale ve çevre illerden gelen yüzlerce güvercin severlerin birleşme ve kaynaşma yeri olan GÜYEDER Çanakkale de bu günlerde dernek açılışı yapmaya hazırlanıyor. 27 Ekim 2007 tarihinde Türkiye’nin bir çok ilinden gelen güvercin severler Çanakkale’de buluşacak. Değişik cinste ve birbirinden değerli güvercinlerinde getirileceği açılışın oldukça renkli geçmesi bekleniyor. GÜYEDER üyelerinden Müjdat Yılmaz, “Bu işin çok fedakârlık ve zaman alıyor. Yeri geldiğinde oğlum Eren’e güvercinlere ayırdığım zamanı ayıramıyorum. Uzun yıllar bu işi zevkle sürdüreceğim” dedi. Öte yandan Beysan Taştan’da 34 yıldır güvercin sevdasıyla bu işe gönün verdiğini ve sayısız yarışmalara ve derneklere giderek bu merakını sürdürdüğünü dile getirdi.GÜYEDER yarı...
Güvercinlerde Salmonella (Tifo) Hastalığı
2007-11-26 15:00:00
Salmonella (Tifo) HastalığıBu hastalık güvercinler arasında ölümlerin en çok yaşandığı bulaşıcı bakteriyal hastalıklardan birisidir.PatojenBakteri 1 ya da daha fazla yıl çevrede bulaşıcı olma özelliğini korur.Salmonella Hastalığının Yayılımı-Hastalığın içerdiği güvercin tozu-Besin kirliliği (böcek, fare vb.)-Yemlik ve sulukların kirli olması-Çiftleşme ve gaga teması-Yumurtaya geçme-Hasta güvercinin yavru beslemesi-Kronik taşıyıcılar: Salmonella enfeksiyonundan kurtularak iyileşmiş görünen güvercinler düzensiz aralıklarla hastalığı saçarlar.Salmonella Hastalığının BelirtileriSalmonella Hastalığının Akut Hali:Genellikle genç kuşları etkiler.Yeşil, sümüksü, yumuşak dışkı; karaciğer, böbrek, dalak enfekte olduğunda büyüme geriliği olur. Aşırı zayıflama ve bazı vakalarda da ölüm gerçekleşir.Enfekte olan embriyonlar yumurta halindeyken ya da doğduktan birkaç gün sonra ölürler.Salmonella Has...
More About: Salmonella
Güvercin Beslemek Özet
2007-11-24 00:27:00
GÜVERCİNCİ DEYİMLERİTutakçı: Yabancı bekleyenYabancı: Acemi veya kümesini kaybetmiş güvercinTelli: Kuyruğu elifli.Gama: Kanat baş teleklerinde farklı olan renk.Pet rengi: Pıhtılaşmış kan rengiDağlı: Dağlanmış et rengi.Mor: Koyu mavi, kınalı mavi.Basra: Düz renk üzerinde görülebilen koyu noktalar, çakmakGök: Güvercinlerde düz mavi renk.Gol ak: Kanat eklemlerinde görülen şişlikKatillik: İki farklı ırkın meleziKanasa: Tüy değişim dönemi...Azanlama: Ani dış etkilerden dolayı kuşun aşırı ürkmesi, sakinleşmemesi.Azap: Eşeysel olgunluğu artmış erkek veya dişi.Mukluf: Yavru kızması genç erkek veya dişi.Yasmak: Başka veya galaca kuşun beyaz başını renkli bir hattın gagadan geriye doğru kesmesi.Sakar: Başka veya galaca kuşların gözlerinden üzerinin beyaz olması.Yamali: Düz beyaz kuşun ense kökünde başka renk bulunmasıŞebere: Gövdenin düz renk, kanat uçları ve kuyruğun beyaz olmasıYan kap: Gövdenin beya...
Güvercinlerin Solunum Sistemini Destekleyici Bitki Esaslı Bir İlaç
2007-11-19 15:12:00
SOLUNUM SİSTEMİ DESTEKLEYİCİ BİTKİ EXTRATLARI*SOLUNUM YOLLARINI RAHATLATIR DAHA FAZLA OKSİJEN ALIMINI SAĞLAR.*AKCİĞER KAPASİTESİNİ ARTTIRIR.*KALP KASLARINI DESTEKLER YÜKÜNÜ HAFİFLETİR.*BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR*VÜCUT DİRENCİNİ ARTTIRIR.*EXPEKTORANDIR.*ANTİ-ANFLAMATUA RDIR*MUKOLİTİKTİR.*ANTİBİYOTİKLERİ N DOKULARA PENETRASYONUNU VE ETKİNLİĞİNİ DESTEKLER*MEKANİK SOLUNUM YOLU SİSTEMİ PROBLEMLERİNİN GİDERİLMESİNE YARDIMCI OLUR.*İŞTAHI ARTTIRIR SAĞLIKLI SİNDİRİME YARDIMCI OLUR.KULLANIM ŞEKLİGüvercinlere İhtiyaç duyulan Her dönemde 1lt. içme suyuna 20-50ml. karıştırılarak uygulanır.Güvercin Besleyen ve Bu ilacı kullanan arkadaşların yorumları;Merhaba ; Ürünü kullandım ve iyi bi netice aldım teşekkür ederim. Ürün cumartesi günü elime geçti, 7 ayrı kümesim var ve tamamına uyguladım. Yavruların olduğu kümeste cuma günü gözlerde sulanma ve hırıltı başlamıştı, cumartesi günü ürünü b...
More About: Stem , Erin
Karatavukgiller
2007-11-17 17:08:00
Karatavukgil ailesinin kuşları harika şarkı söylerler.ARDIÇKUŞUGİLLER de denilen karatavukgiller (Turdidae), birçok grupları olan kalabalık bir ailedir. İçlerinde sönük renkliler olduğu gibi, az da olsa parlak renkliler de vardır. Meyve yiyenleri de, böcek yiyenleri de vardır. Ağaçların üzerinde, kayaların arasında veya yerde yaşayanları bulunur. Bunların hepsi, uzunlukları 15-25 santim arasında oynayan orta yapıda kuşlardır. Gagaları hafif kavislidir. Göçücüdürler. Yavrularının sırtında ve karnında lekeler göze çarpar, yılda bir kere sonbaharda olan tüy dökme mevsiminden sonra yavruların tüyleri de büyüklerminikme benzer.ARDIÇ KUŞLARIKaratavukgiller'in en yaygın grubu ardıç kuşları nın (Turdus) 200 türü ve alt-türü vardır. Gagaları kuvvetli, kanatları uzun ve sivri, kuyrukları hafif yuvarlanmış veya hemen hemen düzdür.Ardıç Kuşu (Turdus pilaris), renkli bîr kuştur. Başı ile boynunun arkası kül r...
Sinekkapanlar
2007-11-15 20:44:00
Sinekkapangiller (Muscicapidae), ötücü kuşlar takımına ait bir familyadır.Palearktik, Etopya, Oryantal kıtalarda bulunurlar. Ağaçlarda yaşarlar. Yükselerde uçtuklarında böceklerle beslenirler. Yuvalarını yere ya da mağaralara yaparlar. Küçük yapılı, kuyrukları dört köşemsi kuşlardır. Gagaları genellikle yassı ve kısadır. Gaga dibinde kıllar vardır. Erkek ve dişiler birbirlerinden farklıdır.Sinekkapanlar, adından da anlaşılacağı gibi bu kuşlar Eski Dünya'da yaşamakta ve böceklerle beslenmektedir. 325 türü olduğuna göre aile hayli kalabalıktır, bununla beraber içlerinden hiç birine Batı Yarımküresi'nde rastlanmamaktadır. Bu kuşların arasındaki en yaman böcek avcıları, Doğu Asya ve Avustralya bölgelerinde yaşayan «Rhipidura» adlı bir gruptur. Bunlar çok evcil kuşlardır, hele adı «Avustralya yelpaze kuyruklusu» olan içlerinden biri, sinek peşinde kapılardan ve pencerelerden evlere bile girer.Sinekkapanlar...
More About: Sine
Kuyruksallayanlar ve incir kuşları
2007-11-14 12:29:00
Kuyruksallayangiller (Motacillidae), ötücü kuşlar takımına ait bir familyadır.Tüm dünyada yayılış gösterirler. Açık arazilerde 4000 metreye kadar olan bölgelerde bulunurlar. Besinleri eklembacaklılar ve yumuşakçalardır. Yuvaları çoğunlukla toprak üzerinde ya da yarı kovuklarda ve fincan şeklindedir. Vücut ince uzundur. Bazılarında arka tırnak uzundur. Gagaları ince, uzun ve sivri, ucu girintilidir. Kuyrukları vücuttan herzaman daha uzundur. Kuyruklarını sallayan kuşlardır.İncir kuşu, ötücü kuşlar takımından, kuyruksallayangiller familyasına ait orta ve uzun kuyruklu kuş türlerini kapsayan bir cinsdir.Cins 40 kadar türü kapsar. Genellikle açık arazilerde böceklerle beslenen, zayıf ve koyu renkli kuşlardır. Yuvalarını yere yaparlar ve yuvaya 6 civarında yumurta bırakırlar.KUYKUKSALLAYANLAR ile incir kuşları, uçarken garkı söylemeleriyle ün salmış ince ve zarif kuşlardır. Kırk beş türünün çoğunluğu yalnız E...
More About: Sall , Alla
Karatavuklar ve Su Karatavuğu
2007-11-13 13:02:00
KaratavukBilimsel sınıflandırmaAlem: Animalia (Hayvanlar)Şube: Chordata (Kordalılar)Sınıf: Aves (Kuşlar)Takım: Passeriformes (Ötücü kuşlar)Familya: Turdidae (Karatavukgiller)Cins: Turdus Tür: T. merulaBinominal adı Turdus merula Linnaeus, 1758Karatavuk (Turdus merula), Kara bakal olarak da bilinir, karatavukgiller (Turdidae) familyasından tüyleri kara, meyve ve böceklerle beslenen ötücü kuş türü.Özellikleri:Uzunlukları 25 cm'dir. Erkeklerin gagası parlak sarı, tüyleri siyah, dişilerin gagası soluk, tüyleri kahverengidir.Beslenme:Çeşitli meyvelerin yanı sıra solucan ve salyangoz gibi hayvanları da yer, ancak bunun yanında darı, kanarya yemi ve kendir tohumu da besinleri arasındadır.Dağılımı:Avrasya'nın ılıman bölgelerindeki ormanlarda ve bahçelerde yaygın biçimde görülür. Karatavuklar Avrasya'nın dışında Yeni Zelanda ve Avustralya'da da yaşar.SU KARATAVUKLARI» suyun altında yürüme kabiliye...
Çıt kuşları
2007-11-12 23:32:00
Çıt kuşları veya (çit kuşları), derli toplu ve enerjik ufak kuşlardır. Oldukça uzun kuyruklarını havaya dikmeleri onlara şirin bir hava verir. Karatavukgillerin bu akrabalarının kanatları kısa ve uçlarında yuvarlanmıştır. Çoğunluğunun rengi, siyahımsı enine çizgiler veya yollarla süslü bir kızıl kahverengidir. Bütün türleri küre biçiminde büyük yuvalar bina eder ve bunun içme. beyaz,kızıl kahverengi benekli, ender olarak bütün kahverengi veya yeşilimsi - mavi yumurtalar yumurtlarlar. Çıt kuşlarının asıl yurdu Amerika mn sıcak ülkeleridir, pek azı Kuzey Amerika'da, Avrupa'da ve Asya'da yaşar. Bunların hepsi son derece şen, hareketli ve enerjik kuşlardır. İyi uçuculardan olmadıkları için, hiçbir zaman fazla uzaklara uçmazlar, fakat şaşılacak derecede hızlı hoplarlar.Kış çıt kuşu (çit kuş) (Troglodytes froglodytes), biricik Eski Dünya çıt kuşu ve Troglodytidae ailesine giren altmışı aşkın türü...
Alaycı Kuşlar ve Kedi Kuşları
2007-11-12 01:32:00
Harika bir sesi olan öz-ötücülerden alaycı kuşlar aynı zamanda bulundukları bölgedeki hemen bütün kuşların, hatta kurbağaların sesini şaşılacak bir kolaylıkla taklit ederler. Bir serçenin veya kırlangıcın cıvıltısı, bir karganın gak diye ötüşü, vuippurvuil in tiz çağrısı, hatta atmacanın çığlığı sanılan sesin, bazı kereler alaycı kuş tarafından çıkarıldığı görülmüştür. Bir Yeni Dünya ailesi olan alaycı-kuşugiller in (Mimidae) otuz kadar türü vardır.ALAYCI KUŞ (Mimus polyglottos)Alaycı kus, alaycıikuşugillerin en meşhurudur. Usta bir taklitçi olduğu, çok dilli anlamına gelen bilimsel adından da bellidir. Yapı özellikleri bakımından öbür alaycı kuşlara benzeyen bu kuşun, şahane ötüşüne uygun düşmeyen gösterişsiz bir hali vardır: 25 santim uzunluğunda grili beyazlı bir kuş olarak tarif edilebilir.KEDİ KUŞU (Dumeteila carolinensis)Kedi Kuşu, da Birleşik Amerika'nın en yaygın kuşları...
Arap Bülbülü
2007-11-10 15:41:00
Arap bülbülleri arkadaş yanlısı ve gürültü çıkaran kuşlardır.Adları bülbül olmasına rağmen «Arap bülbülleri» nin hepsi seslerinin güzelliğiyle tanıdığımız normal bülbüllerden değildir. Birçokları çift veya sürü halinde bulunan arkadaş canlısı kuşlardır.Yaşadıkları bölgelerin en yaygın kuşları arasındadırlar. Bazıları sıik ormanlarda genellikle yere yakm yaşarlar, başkaları tropikal ve astropikal ormanların orta ve üst katlarına rağbet eden kuşlardır. Ovalarda ve ekili alanlarda çok kere ağılların ve evlerin yakınlarına yerleşenleri de vardır.Tropikal sinekkapanlar'a benzeyen bu orta irilikteki (uzunlukları 15 - 22 santimdir) ve gösterişsiz kuşların yüz kadar türü bulunur. Afrika, Asya ile Uzak Doğu'nun sıcak kısımlarında yaygın olarak yaşar ve «Pycnotidae» ailesini meydana getirirler. «Arap bülbülü» (Pycnonotus xanthopygos), denilen bir türe Anadolu'da ovalarda da rastlanır. Başı kara,...
Guguk Örümcek Kuşu ve Tırtılyiyenler
2007-11-09 14:38:00
Tırtılyiyengiller'e bazı dillerde uygun görülen «guguk örümcek - kuşu adı aldatıcıdır. Zira bu kuşlar ne guguk'larla, ne de örümcek kuşları'yla yakın akrabadırlar. Bununla beraber sekil ve renk itibariyle guguk kugları'na benzerler. Çoğu grimsi veya siyahımsı renkte ince yapılı kuşlardır. Tüyleri de özellikle dişilerde çok kere yolludur. Gagaları da hafif kancalı olup örümcek - kuşları'nınkine az çok benzer. Fakat «tırtılyiyenler» adı bu kuşlara daha uygun düşer «Campephagidae» ailesinin altmış türünün çoğu tırtıl yemeyi çok severler.Tırtılyiyengiller'de sırtın alt kısmındaki tüyler sert, âdeta fırçamsıdır. Bu kuşlar, kâse biçimindeki açık yuvalarının içine benekli 2 - 5 yumurta yumurtlarlar. Ötmeye fazla meraklı değillerse de, yüksek sesli çağırılan vardır. Çoğu Eski Dünyanın tropikal kuşaklarında barınır, birkaçı Doğu Asya'nın mutedil enlemleri kadar kuzeye çık...
Kırlangıçlar -2
2007-11-09 00:30:00
Kum kırlangıcı (Riparia riparia), kırlangıçgiller (Hirundinidae) familyasından bir kırlangıç türü.Avrupa ve Amerika'da yaşayan 12 cm uzunluğundaki kum kırlangıcı ev kırlangıcına benzersede üst bölümleri siyah değil, çok koyu boz kahverengidir. Açık arazide, özellikle su yakınlarında bulunur. Yerleşim birimlerinde görülmeyen bu tür koloni halinde kumlu toprakta kovuklar açıp suvatlarda yuva yapar. Yazın Türkiye'nin her bölgesinde görülür.Kum kırlangıcı, ailenin en küçük üyelerindendir: En çok 13 santim uzunluğundadır. Tüyleri sırtında kül veya toprak rengi, karnı beyazdır. Göğüs bölgesinde kül rengi kahverengi enine bir şerit dikkati çeker. Bu kırlangıç Avustralya, Polinezya ve Güney Amerika dışında her yerde yuva yapar. Yuvası nehrin kıyısındaki bir oyuğun içindedir.Sert kanatlı kırlangıç (Stelgidopteryx rufipennis), garip adını, kanatlarının kenarındaki törpü gibi küçük çıkıntılardan a...
Kırlangıçlar
2007-11-08 11:55:00
Kırlangıçlar, ötücü kuşların en güzellerindendirler. Aralıksız olarak sinekleri ve başka böcekleri kovalarken son derece zarif bir uçuşları vardır. Çiftçi, ekin tarlasını biçerken, çok kere, rahatsız olarak kaçan böcekleri yakalamak üzere biçicinin demirinin geçtiği yerlere konup havalanan bir kırlangıç grubu tarafından takip edilir. Bu kuşların kısa, yassı ve üst yarısının ucu kancalı gagalarının çok fazla açılabilmesi bol sayıda böcek kapmalarına yardım eder.Dış görünüş bakımından kara sağanlara çok benzeyen zarif küçük kırlangıçların göğsü enli, boynu kısa, başı yassıdır. Bacakları kısa ve kuvvetsiz, kanatları uzun, dar ve çok sivri, kuyrukları çoğu zaman derin çatallı, tüyleri kısa ve üstte madenî parıltılıdır.Kırlangıçlar bütün kıtalara, bütün enlemlere ve bütün yüksekliklere yayılmışlardır. Birçokları insanların evlerine sığınırlar, başkaları dik kaya veya ...
More articles from this author:
1, 2, 3
128961 blogs in the directory.
Statistics resets every week.


Contact | About
© Blog Toplist 2018
Blogtoplist.com for SALE! Or closing as of 26th of April! Auction can be found here